Restaurang & storkök

Boka tjänst online!

Lag på rengöring
och kontroll

Enligt Lagen om skydd mot olyckor skall kommunen i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring och kontroll av imkanaler sker i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.
Den lagstadgade fristen för brandskyddskontroll är vartannat år och rengöring sker 1-3 gånger per år, beroende på verksamhet. Fristerna, eller intervallerna, bestäms av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Rengöring av
imkanaler

Rengöringen går ut på att avlägsna det brandfarliga fettet ur systemet och oftast görs det genom att sotaren spolar kanaler, fläktar och aggregat med varmt vatten och ett fettlösande medel.
Hur ofta det ska rengöras beror vad du har för utrustning och verksamhet:

För intervaller klicka här

Brandskydds­kontroll

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister i systemet som kan innebära risker för brand. Brandskyddskontrollen innefattar hela imkanalen med tillhörande fläktar och aggregat. Även takbeläggning och andra tillhörande byggnadsdelar, som bjälklagsgenomföringar, samt taksäkerhetsanordningar omfattas av kontrollplikten.

För intervaller klicka här

KONTAKTA OSS!

Prata med vår kundtjänst

Du kan givetvis också ringa vår kundtjänst om dina frågor. Du når oss helgfria vardagar mellan 08.00 och 11.00.

Ljusdal: Tel: 0651-109 84 Ånge: Tel: 0690-103 60 Bräcke: Tel: 0690-103 60
    (*) Skriv in ditt personnummer om du istället för vanlig brevkorrespondens vill ha fortsatta aviseringar och viktig information från oss via e-tjänsten Kivra.