Ventilation BRF & förvaltning

Boka tjänst online!

Dags för OVK?

I Plan och bygglagen, PBL, finns regler om regelbunden funktionskontroll av ventilationssystem. Byggnader som förskolor, skolor, vårdlokaler, kontor och flerbostadshus omfattas av reglerna. En- och tvåbostadshus omfattas endast vid nybyggnad och nyinstallation.
Det är upp till byggnadens ägare att se till att kontrollen genomförs och enligt lagstadgade intervall och att besiktningsmannen är behörig. JO Sotning har flera besiktningsmän med behörighet att utföra OVK.

Läs mer om OVK

Rengöring av
ventilationssystem

Ventilationskanalerna i en fastighet bör rengöras med jämna intervaller. Damm och smuts minskar luftflödet genom kanalerna och bildar en grogrund för kvalster och bakterier. En ventilationsrengöring ger därför ett bättre inomhusklimat och en friskare inomhusmiljö, vilket är viktigt för alla som vistas i fastigheten.
Nyfiken på att veta mer om vad vi kan erbjuda dig? Boka gärna möte med våra ventilationstekniker, för ett skräddarsytt servicepaket!

Injustering av
luftflöden

En injustering av ventilationssystemet innebär att luftflödena justeras så att det blir rätt ventilation i varje utrymme i en fastighet – d v s att rätt mängd luft tillförs och rätt mängd luft transporteras bort.
Kontakta oss för injustering av ventilationen i din fastighet!

Läs mer om luftflöden och injustering

KONTAKTA OSS!

Prata med vår kundtjänst

Du kan givetvis också ringa vår kundtjänst om dina frågor. Du når oss helgfria vardagar mellan 08.00 och 11.00.

Ljusdal: Tel: 0651-109 84 Ånge: Tel: 0690-103 60 Bräcke: Tel: 0690-103 60
    (*) Skriv in ditt personnummer om du istället för vanlig brevkorrespondens vill ha fortsatta aviseringar och viktig information från oss via e-tjänsten Kivra.