Inomhusmiljö och hälsa

Under 70-talet tätades många hus för att man ville hushålla med energin, och hus byggda efter 70-talet är i regel mycket täta. En vanlig följd av detta är dålig ventilering, något som antas ligga bakom allt från allergier och andra sjukdomar till kostsamma ”sjuka-hus”-skador som t.ex. mögel.

Idag tillbringar den moderna människan cirka 90% av tiden under taket. Därför är det viktigt att vi har tillgång till en god ventilation. Rapporter har visat att vart tionde barn lider av astma, och fyra av tio har någon form av allergi. Inomhusluften är inte hela boven – men den har en viktig betydelse.

Föroreningar hemma
Föroreningar i luften finns dels som partikelformiga föroreningar, som tobaksrök, mineralfiber och dammkvalster. Dels som gasformiga föroreningar som koldioxid, formaldehyd och svaveldioxid. De partikelformiga föroreningarna kan hållas under kontroll med ventilationsfilter. Det skulle dock krävas mycket komplicerad apparatur att rena luften från gasformiga föroreningar. Det enklaste sättet att hålla nere alla former av luftföroreningar inomhus är helt enkelt att byta luft i rummen regelbundet och ofta.
Var kommer föroreningarna ifrån?

De vanligaste föroreningskällorna i en bostad är:

 • material i byggnaden, inredningen och möbler
 • tobaksrökning
 • radon från marken eller byggnadsmaterialet
 • mikrobiologisk tillväxt som mögel och kvalster
 • öppen förbränning (från exempelvis gasspis)
 • rengöringsmedel och dylikt
 • matlagning
 • människor och djur
 • utifrån kommande föroreningar som trafikavgaser eller rök från omgivande industrier.

Att förebygga s.k “sjuka hus-besvär”
Det finns två enkla sätt att förebygga problem: att se till att ventilationen fungerar optimalt och att hålla luftfuktigheten nere. Hög luftfuktighet ökar risken för kvalsterallergi, eftersom kvalster trivs i fukt och värme. Har inneluften mer än 50 procent relativ fuktighet utgör den en grogund för mögelsvampar, bakterier och dammkvalster. De avger alla ämnen som kan vara obehagliga eller direkt ohälsosamma. Fukt undviks genom att avdunstning förhindras. Genom att lägga lock på kastruller, undvika ymnigt duschande och badande samt att inte ha alltför många krukväxter kan man i de flesta hus hålla luftfuktigheten på en lämplig nivå.

Om du trots kontrollerad ventilation och vädring misstänker att din bostad har hög luftfuktighet, eller ser tydliga tecken på det som t.ex. fuktfläckar, röta, mögel eller kondens på glasrutor, eller vill göra en ”hälsokontroll” av ditt hus, kontakta Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i din kommun.

Undvik att luften blir för torr
Alltför torr luft är inte heller bra – i synnerhet vad gäller vår egen hälsa. Några tecken på en för låg luftfuktighet kan bestå av irriterade ögon eller torr hals och ihållande hosta.

När luften är allt för torr blir vi mer mottagliga för infektioner. Flimmerhåren i våra luftvägar kan då inte fungera som de ska och vår ”självreningsprocess” blir sämre. Våra system för försvarsmekanismer, som baseras på antikroppar och immunämnen, blir också sämre.

Det kan vara svårt att själv hålla koll på luftens fuktnivåer – men en god början är att se till att ventilationssystemet är rent och funktionsdugligt.

Regelbundna kontroller minskar riskerna
I vilken sorts hus du än bor är det viktigt att ventilationssystemet regelbundet ses över. Luftgångarna blir smutsiga med tiden och kan i värsta fall gro igen helt. Låt sotaren inspektera ditt system och rengöra luftkanalerna, så minskar risken för sjukdom och allergi. Du kommer också att sova bättre om natten – och vara piggare om dagen.

Läs även:

KONTAKTA OSS!

Prata med vår kundtjänst

Du kan givetvis också ringa vår kundtjänst om dina frågor. Du når oss helgfria vardagar mellan 08.00 och 11.00.

Ljusdal: Tel: 0651-109 84 Ånge: Tel: 0690-103 60 Bräcke: Tel: 0690-103 60
  (*) Skriv in ditt personnummer om du istället för vanlig brevkorrespondens vill ha fortsatta aviseringar och viktig information från oss via e-tjänsten Kivra.