Brandskydds- kontroll

Boka tjänst online!

Ett vaket öga
på din eldstad

Brandskyddskontrollen är lagstadgad för den som har en eldstad i bruk. Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Kontrollen utförs i huvudsak okulärt men vid misstanke om felaktigheter som inte kan fastställas på det sättet kan kontrollen behöva utökas med någon form av provning eller mätning tex. röktryckprovtryckning eller temperaturmätning. Brandskyddskontrollen dokumenteras och protokollet skickas via brev till fastighetsägaren efter utförd kontroll. Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och det är endast skorstensfejartekniker som är behöriga att utföra kontrollen

Vad undersöks?

  • Eldstaden kontrolleras och det utrymme som den är placerad i.
  • Skorstenen kontrolleras i hela dess längd (genom samtliga våningsplan, vindsutrymmen samt ovan yttertak).
  • Yttertaket kring skorstenen kontrolleras ur brandsynpunkt
  • Takskyddsanordningar kontrolleras
Läs mer om intervaller och kostnader Så här förbereder du inför vårt besök

Elda rätt

Det finns mycket som du själv kan göra för att säkerställa ett gott brandskydd – och samtidigt få ut mer komfort av din eldning. I vårt avsnitt ”Tips och råd” kan du läsa mer om vilken ved du bör använda och om varför det är viktigt med snabb uppstart när du tänder brasan. Här får du även ta del av checklistor och instruktionsfilmer. Du får översikter kring regelverk med mera – exempelvis vad som gäller om du funderar på att utföra sotning själv

Till sidan ”Tips och råd”

KONTAKTA OSS!

Prata med vår kundtjänst

Du kan givetvis också ringa vår kundtjänst om dina frågor. Du når oss helgfria vardagar mellan 08.00 och 11.00.

Ljusdal: Tel: 0651-109 84 Ånge: Tel: 0690-103 60 Bräcke: Tel: 0690-103 60    Önskar du avisiering via SMS?
    Vänligen fyll i ditt mobilnummer


    (*) Skriv in ditt personnummer om du istället för vanlig brevkorrespondens vill ha fortsatta aviseringar och viktig information från oss via e-tjänsten Kivra.