Ska du installera eldstad?

Kontakta oss får rådgivning och installationsbesiktningar!

 

Länkar

Räddningstjänster, myndigheter och föreningar:

 

Ljusdal

Räddningstjänsten i Ljusdal
Sotning och brandskyddskontroll lyder under den
kommunala räddningstjänstens ansvarsområde.

 

Ånge

Räddningstjänsten i Medelpad
Sotning och brandskyddskontroll lyder under den
kommunala räddningstjänstens ansvarsområde.

 

Bräcke

Räddningstjänsten i Jämtland
Sotning och brandskyddskontroll lyder under den
kommunala räddningstjänstens ansvarsområde.

 

Bollnäs och Ovanåker

Kommunalförbundet Södra hälsingland
Sotning och brandskyddskontroll lyder under den
kommunala räddningstjänstens ansvarsområde.

 

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Den nationella myndigheten som sotning och
brandskyddskontroll lyder under.

 

Elda rätt!

Information om eldstäder och eldning
Drivs av Brandskyddsföreningen Sverige, Aktiv mot brand
och Sveriges räddningstjänster.