Ska du installera eldstad?

Kontakta oss får rådgivning och installationsbesiktningar!

 

Ventilation – Villa & småhus

Rengöring av köksfläkten

Köksfläktens utloppskanal kallas för imkanal. I köksfläten och imkanalen fastnar det brandfarliga fettansamlingar som kräver regelbunden rengöring.
Numera är det villaägaren själv ansvarar för denna rengöring då köksflätar och imkanaler från villor och småhus inte längre omfattas av lagstadgad rensning.

Rengöring förebygger:
  • Uppkomst av brand i imkanalen till följd av brandfarliga fettansamlingar.

 

Rengöring av ventilationssystem

Det är viktigt att underhålla sitt ventilationssystem eftersom det fastnar fett, damm och andra partiklar i fläktar och kanaler. Regelbunden rengöring är grunden till bra ventilation och förebygger många problem.

Rengöring förebygger:
  • Fuktskador i byggnaden till följd av dålig ventilation.
  • Försämrad inomhusmiljö på grund av smutsiga fläktar och ventilationskanaler.
  • Förhöjda driftskostnader då effektiviteten i systemet minskar när fläktar och ventilationskanaler är dåligt underhållna.