Ska du installera eldstad?

Kontakta oss får rådgivning och installationsbesiktningar!

 

Ventilation – Restaurang och storkök

Lag på rengöring och kontroll av imkanaler

Enligt Lagen om skydd mot olyckor skall kommunen i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring och kontroll av imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.

Rengöring

Eftersom fett är brandfarligt och kan leda till stora bränder om det tar eld ska alla imkanaler från storkök och restauranger rengöras med jämna mellanrum.

Rengöringen går ut på att avlägsna det brandfarliga fettet ur systemet och oftast görs det genom att sotaren spolar kanaler, fläktar och aggregat med varmt vatten och ett fettlösande medel.

Brandskyddskontroll

Förutom regelbunden rengöring är det också lagstadgat att en kontroll av systemet görs regelbundet.

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister i systemet som kan innebära risker för brand.

Brandskyddskontrollen innefattar hela imkanalen med tillhörande fläktar och aggregat. Även takbeläggning och andra tillhörande byggnadsdelar, som bjälklagsgenomföringar, samt taksäkerhetsanordningar omfattas av kontrollplikten.