Ska du installera eldstad?

Kontakta oss får rådgivning och installationsbesiktningar!

 

Ventilation – Bostadsrätt & Förvaltning

OVK – Obligatorisk ventilationskontroll

I Plan och bygglagen, PBL, finns regler om regelbunden funktionskontroll av ventilationssystem. Byggnader som förskolor, skolor, vårdlokaler, kontor och flerbostadshus omfattas av reglerna. En- och tvåbostadshus omfattas endast vid nybyggnad och nyinstallation.

Det är upp till byggnadens ägare att se till att kontrollen genomförs och enligt lagstadgade intervall och att besiktningsmannen är behörig.

JO Sotning har flera besiktningsmän med behörighet att utföra OVK. Kontakta oss gärna om du vill ha din fastighet kontrollerad.

Läs mer:
>> Boverkets information om OVK
>> OVK – regler för intervall

Rengöring av ventilationssystem och filterbyten

Ventilationskanalerna i en fastighet bör rengöras med jämna intervaller. Damm och smuts minskar luftflödet genom kanalerna och bildar en grogrund för kvalster och bakterier. En ventilationsrengöring ger därför ett bättre inomhusklimat och en friskare inomhusmiljö, vilket är viktigt för alla som vistas i fastigheten.
Kontakta oss för rengöring av ventilationssytem!

Injustering av luftflöden

En injustering av ventilationssystemet innebär att luftflödena justeras så att det blir rätt ventilation i varje utrymme i en fastighet dvs. rätt mängd luft tillförs och rätt mängd luft transporteras bort.
Kontakta oss för injustering av ventilationen i din fastighet!