Ska du installera eldstad?

Kontakta oss får rådgivning och installationsbesiktningar!

 

Sprängbesiktning

Kontroll före och efter sprängning

I samband med spräng- och markarbeten skapas vibrationer och det finns en risk för att byggnader i arbetets närhet skadas.

Fastigheter i arbetets närhet som har en murstock med anslutna eldstäder bör kontrolleras genom en sprängbesiktning, detta för att avgöra om några förändringar har skett på eldstäder och skorstenar till följd av vibrationerna.

Vid sprängbesiktningen kontrolleras och dokumentars murstocken och anslutna eldstäder både före och efter spräng-/markarbetet. Detta ger en tydlig bild av eventuella sprickbildningar eller andra skador.