Ska du installera eldstad?

Kontakta oss får rådgivning och installationsbesiktningar!

 

Elda rätt

Fuktig ved och pyreldning skapar rök med tjära.

En tumregel för att undvika soteld är att undvika eldning som ansamlar tjära i rökkanalen. Soteld eller skorstensbrand uppkommer när tjära i en skorsten börjar brinna. Tjäran uppkommer oftast av fuktig ved och/eller dålig tilluft till förbränningen.

En soteld har ett väldigt häftigt förlopp och temperaturer på över 1 000ºC. Sotelden kan göra att det blir försvagningar på skorstenen och kan ge upphov till brand även utanför skorstenen. Hettan gör att gaser samt sot utvidgas så kraftigt att skorstenen kan få sprickbildningar. Tjära sväller vid förbränning skorstenen kan därför orsaka stopp som riskerar att värmen går ut i eventuella sprickor.

Tips för att undvika tjära och soteld:

  • Använd bara torr ved
  • Se till att få en kort och effektiv upptändningsfas genom att använda finkluven tändved och näver.
  • Pyrelda inte! Förbränning kräver massor med syre, håll spjällen öppna och låt brasan brinna ut innan du lägger in nytt bränsle.
  • Elda inte olämpliga bränslen – Plast och förpackningar som TetraPak är tjärbildande. Målat och impregnerat virke ska inte heller förbrännas i eldstäder. Även ur miljösynpunkt ska dessa saker inte eldas i en eldstad.
  • Den som har en stor kamin eller gammal panna utan ackumulatortank kan få problem med att det blir för varmt. Den direkta åtgärden är att minska mängden ved eftersom att strypa elden leder till ofullständig förbränning och brandfarlig tjärbildning. På längre sikt är det bättre att införskaffa en värmelagring i form av ackumulatortank eller stenmaterial som gör att du kan elda kraftfullt och mer sällan.

Tjära i skorstenen bör alltid tas bort!

Tjära i skorstenen medför en betydlig brandrisk. Har du  tjära som glaserar skorstenen invändigt (blanksot) bör du se till att få den borttagen. Blanksot i skorstenar tas inte bort med vanliga sotningsredskap utan måste mekaniskt slås bort med roterande kätting. Alternativt kan du prova att elda med något av de tjärborttagningsmedel som finns på marknaden.

Läs mer:
>> Elda rätt – www.eldaratt.se