Ska du installera eldstad?

Kontakta oss får rådgivning och installationsbesiktningar!

 

Sotning

Sotning av elstäder och rökkanaler

Sotningen är lagstadgad för den som har en eldstad i bruk.
Vid eldning bildas sotbeläggningar i förbränningsanläggningen och den tillhörande rökkanalen. Det är därför viktigt att sotning och rengöring sker regelbundet för att förhindra att dessa beläggningar antänds av heta brandgaser och att brand uppstår i rökkanalen, så kallad soteld.

Vid sotning av eldstäder och rökkanaler rengörs alla ytor som rökgaserna passerar. Det innebär att brännbara sotbeläggningar tas bort i sådan omfattning att risken för skorstensbrand och skadeverkningarna vid en skorstensbrand minimeras.

Bra att tänka på inför sotning

  • Res markstegen så att vi kommer upp på taket.
  • Ställ fram sothink/sothinkar med lock som vi kan tömma sot och aska i.
  • Täck för eventuella ömtåliga ytor och golv i närheten av eldstaden.
  • Lägg gärna fram några gamla dagstidningar.
  • Skotta vägen fram till stegen vintertid.

Tänk på att eldstaden skall vara släckt och avsvalnad inför besöket.

Självklart skall erforderliga takstegar och glidskydd till markstegen vara monterade och väl underhållna.