Ska du installera eldstad?

Kontakta oss får rådgivning och installationsbesiktningar!

 

Övriga tjänster

Servicetjänster

Vi kan hjälpa till med de flesta förekommande tjänster som är relaterade till eldstäder, rökkanaler och ventilation. Vi är även återförsäljare av reservdelar och tillbehör.
Kontakta oss >>
 

 

 

Uppsättning av kajnät och rensning av kajbon

Kajor har en förkärlek för tegelskorstenar och under våren bygger de gärna bon i skorstenens kanaler. Kajorna släpper ner pinnar i rök- och ventilationskanalerna och där pinnarna fastnar bygger de sina bon, därför kan kajornas bon hamna flera meter ned i skorstenen.

Vid bygget släpar kajorna mängder med med bomaterial till byggplatsen, det är inte ovanligt att ett färdigt bo är en halvmeter på höjden. Pinnar, grenar, jord, mossa, papper och annat skräp packas av kajorna till en cementliknande massa. Ett färdigt kajbo är därför inte är helt lätt att få bort och kräver ofta specialverktyg.

Kajbon förhindrar funktionen hos ventilation och eldstäder och har du inte redan skyddat skorstenskanalerna är det bra att vidta förebyggande åtgärder, då rensningen av redan byggda bon är betydligt mer tidskrävande.

Vi hjälper er gärna med att sätta kajnät för skorstenen som förhindrar kajorna från att bygga bo.

Har kajorna redan flyttat in så hjälper vi er självklart med kajborensningen, men först efter det att äggen kläckts och ungarna lämnat boet.

Kontakta oss >>