Ska du installera eldstad?

Kontakta oss får rådgivning och installationsbesiktningar!

 

Installera eldstad

Att tänka på innan installation

Vid installationer av eldstäder har du som fastighetsägare anmälningsplikt och innan du kan påbörja installationen ska du därför göra en anmälan om detta till kommunens byggenhet. När du fått ditt startbesked från kommunen kan du påbörja installationen.

Kom ihåg att det är du som byggherre som ansvarar för att installationen blir rätt utförd och att byggreglerna följs. Det gäller även om du anlitar någon annan att utföra installationen åt dig. Därför är det viktigt att att alltid följa installationsanvisningarna.

Ta hjälp av oss

Har du en murad skorsten som du vill ansluta din nya eldstad till kan det ibland vara bra att ta hjälp av oss innan installationen för att till exempel leta rätt på en lämplig rökkanal, få utmärkt vart håltagning för anslutning kan ske eller för att funktionskontrollera tänkt rökkanal genom provtryckning.

Det kan också vara bra att kontakta oss om du har frågor och funderingar kring installationen. Inför en installation kan vi komma ut till din fastighet och ge råd och anvisningar på plats.

Tänk på att erforderliga taksäkerhetsanordningar (glidskydd till markstege, takstegar, takbryggor etc.) alltid skall finnas monterade innan vi utför besiktningar och annat arbete på ditt tak.

Efter installation

Innan eldstaden får tas i bruk skall installationen kontrolleras och provas i en INSTALLATIONSBESIKTNING.
En kopia på besiktningsprotokollet skickas till kommunens byggenhet, protokollet från besiktningen utgör underlag för deras beslut om godkännande av installationen. När kommunen godkänt installationen utfärdar och skickar de ett slutbevis till dig. När du har fått slutbeviset är eldstaden klar att användas.

Bra att tänka på inför installationsbesiktningen:

  • Erforderliga takstegar är monterade.
  • Glidskydd till markstegen finns monterat.
  • Markstege är uppställd.
  • Eldstadens CE-nummer med tillhörande prestandadeklaration finns tillgängligt.
  • Monteringsanvisningar finns tillgängliga.
  • Rökkanalen är tillgänglig för inspektion(löper rökkanalen genom en vind, behöver vi kunna komma in på vinden.
  • Eventuellt schakt är öppningsbart i en sida för inspektion.