Ska du installera eldstad?

Kontakta oss får rådgivning och installationsbesiktningar!

 

Sotning & Brandskyddskontroll

Förebyggande av brand

För alla som har en eldstad i sin fastighet, som man vill kunna bruka, så är det också lag på att sotning, rengöring och kontroller genomförs.

Det här handlar i grund och botten om brandskydd och förebyggande av brand.

Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes samtidigt. Sotningsverksamheten är numera uppdelad i två separata uppdrag –
SOTNING och BRANDSKYDDSKONTROLL

Lagen om skydd mot olyckor

Sotning och brandskyddskontroll styrs och regleras av ”Lagen om skydd mot olyckor” LSO (som ersatte Räddningstjänstlagen 1 januari 2004)

I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs.

På uppdrag av kommunen genomför vi sotning och brandskyddskontroll i Ljusdal, Ånge, Bräcke, Bollnäs och Ovanåker.

Läs mer:

Lagar & Regler om sotning och brandskyddskontroll:

>> Lagen om skydd mot olyckor
>> MSB:s föreskrifter och allmänna råd 
>> MSB:s länksamling

Frågor och svar om sotning och brandskyddskontroll:

>> MSB:s frågor & svar